მისია

საქართველოში ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარება,განახლებადი ენერგიის წყაროებზე მომუშავე ჰიდრო, ქარის და მზის ელექტროსადგურების მშენებლობა, ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტირება,მშენებლობა და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტიპის საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ელექტროენერგეტიკის სექტორში საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა და მიმდინარე პროექტებში ახალგაზრდა პროფესიონალების ჩართვით, ენერგეტიკის სექტორისთვის მომავალი ლიდერების მომზადება.

ჩვენ შესახებ

პარვუს ვინდი

შპს „პარვუს ვინდი“ არის „პარვუს ჯგუფის“ შვილობილი კომპანია, რომლის მიზანია საქართველოში ქარის ელექტროსადგურების განვითარება და არსებული ქარის ენერგეტიკული რესურსების ოპტიმალურად ათვისება. კომპანია ახორციელებს პოტენციური ლოკაციების დეტალურ შესწავლას, საპროექტო ქარის სადგურების საპროგნოზო ელექტროენერგიის გამომუშავების, სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტისა და სხვა მნიშვნელოვანი ასპექტების დეტალურ ანალიზს სტატისტიკურ მონაცემებსა და მოდელირებით მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით.

პარვუს სოლარი

შპს „პარვუს სოლარი“ არის „პარვუს ჯგუფის“ შვილობილი კომპანია, რომლის მიზანია საქართველოში მზის ელექტროსადგურების განვითარება და არსებული მზის ენერგეტიკული რესურსების ოპტიმალურად ათვისება. კომპანია ახორციელებს პოტენციური ლოკაციების დეტალურ შესწავლას, საპროექტო მზის სადგურების საპროგნოზო ელექტროენერგიის გამომუშავების, სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტისა და სხვა მნიშვნელოვანი ასპექტების დეტალურ ანალიზს სტატისტიკურ მონაცემებსა და მოდელირებით მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით.

პროექტები

პარვუს ქონსთრაქშენმა სოფელ შატილში 2019 წელს სკოლა-პანსიონის სასადილო ააშენა. შენობა-ნაგებობა აშენებულია 18სმ დიამეტრის მორებითა და მაღალი ხარისხის, ეკოლოგიურად სუფთა მასალითა. გათბობა ხორციელდება მყარ საწვავზე მომუშავე სისტემით.
აღსანიშნავია, რომ სასადილო ადაპტირებულია შშმ პირებისათვის.

იხილეთ მეტი

პარვუს ქონსთრაქშენმა სოფელ შატილში სკოლა-პანსიონის სასადილო ააშენა.

სიახლეები

პარტნიორები

კონტაქტი